Proxhome Sp. z o.o.

96-300 Żyrardów, ul. 1 Maja 14

NIP: 5272796412, REGON: 366550524, KRS: 0000663342

Bank Zachodni WBK S.A. 3610901056000000013536 1733